Oferujemy Państwu szkolenia wymagane przepisami prawa polskiego i międzynarodowego tj. ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych oraz Umowy ADR:

  • Szkolenia ogólne, stanowiskowe, oraz w zakresie bezpieczeństwa dla pracodawców i pracowników w zakresie wymagań związanych z przewozem, magazynowaniem, załadunkiem i rozładunkiem towarów niebezpiecznych. Szkolenia prowadzi licencjonowany Doradca ADR.
  • Współpracujemy z innymi ośrodkami w zakresie szkoleń podstawowych, dokształcających i specjalistycznych dla kierowców

Szkolenia dedykowane są m.in. dla:

  • firm transportowych i spedycyjnych wysyłających towary niebezpieczne
  • kierowców przewożących towary niebezpieczne na częściowych wyłączeniach lub zwolnieniach (ilości ograniczone, kategoria transportowa)
  • obsługi magazynów oraz osób przygotowujących ładunki do wysyłki
  • personelu, którego obowiązki, choć w niewielkim stopniu związane są z transportem, pakowaniem, załadunkiem, rozładunkiem lub innymi czynnościami związanymi z obrotem towarami niebezpiecznymi, np. dla spedytorów
  • kierowców z uprawnieniami ADR w zakresie podstawowym i specjalistycznym

Oferujemy również szkolenia otwarte poprzez współpracę z ośrodkami szkoleniowymi na terenie całego kraju.

Na życzenie klienta organizujemy szkolenia w języku angielskim.

Ceny usług szkoleniowych ustalane są indywidualnie w zależności od zakresu i miejsca świadczonej usługi, jednakże możemy Państwa zapewnić o ich konkurencyjności.

Zapraszamy do kontaktu z nami w celu uzyskania szczegółowych informacji.