Zajmujemy się kompleksową i profesjonalną obsługą firm w zakresie służby BHP. Nawiązując współpracę z nami, gwarantują Państwo swojej firmie wykonanie zadań wynikających z Kodeksu Pracy oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z dnia 18 września 1997 r.).

Nasze usługi obejmują między innymi:

 • prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych
 • audyty wstępne stanu BHP
 • postępowania powypadkowe/dokumentacja, rejestry, sprawozdania, zalecenia
 • oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy wraz z zespołem powołanym do tego zadania (art. 226 Kodeksu Pracy)
 • reprezentowanie klienta w przypadku kontroli np. PIP i PIS
 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy
 • nadzór nad badaniami środowiska pracy
 • doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne lub szkodliwe dla zdrowia
 • pomoc w doborze najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej
 • wykonywanie tabel norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej
 • przeprowadzanie okresowych analiz o stanie bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie
 • doradztwo i sprzedaż środków ochrony indywidualnej, sprzętu gaśniczego, instrukcji bhp i p.poż. (znaki ewakuacyjne, instrukcje pożarowe itp).

Usługi wykonujemy w ramach:

 • stałej umowy o współpracy
 • jednorazowych zleceń

Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.