Doradztwo ADROferujemy profesjonalne usługi doradztwa w obszarze transportu drogowego towarów niebezpiecznych w zakresie:

 • identyfikacji przewożonych towarów niebezpiecznych
 • wymagań dla przedsiębiorcy dotyczących pakowania, załadunku, rozładunku, przewozu, pakowania
 • pomoc w sporządzaniu prawidłowych dokumentów przewozowych
 • doboru wyposażenia pojazdu
 • sporządzania rocznych sprawozdań dla właściwych władz
 • sporządzania sprawozdań powypadkowych
 • oceny zgodności realizacji przewozów i działalności przedsiębiorcy z wymaganiami określonymi w ustawie o transporcie towarów niebezpiecznych i Umowie ADR
 • możliwości zastosowania częściowego zwolnienia z przepisów ADR
 • szkoleń wewnętrznych dla pracowników firmy
 • innych usług ADR dostosowanych do potrzeb klienta

Współpracujemy w oparciu o:

 • umowę współpracy z klientem
 • certyfikat doradcy ADR nr 1073/2016
 • jesteśmy członkiem Stowarzyszenia Doradców ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych
 • rozliczenia miesięczne lub kwartalne na podstawie faktur VAT
 • ceny do negocjacji

Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.