Witamy na stronie internetowej firmy ADR-info

W oparciu o posiadane uprawnienia, firma zajmuje się profesjonalnym doradztwem i szkoleniami z zakresu transportu drogowego towarów niebezpiecznych.

Usługi świadczone dla klientów obejmują między innymi:

  • porady, konsultacje i audyty
  • usługi doradcze długoterminowe i doraźne
  • szkolenia z zakresu ADR
  • postępowanie z towarami częściowo wyłączonymi z przepisów ADR
  • doradztwo w zakresie doboru i oznakowania odpowiednich opakowań (ceryfikowanych bądź nie) do rodzaju przewożonych towarów, nalepek ostrzegawczych
  • inne usługi doradztwa ADR dostosowane do potrzeb klienta

Ofertę swoją kierujemy do firm produkcyjnych wytwarzających towary niebezpieczne lub wykorzystujących je w procesie produkcji, firm transportowych, firm zaangażowanych w obrót paliwami płynnymi, firm przewożących odpady oraz innych, ktore choćby w niewielkim stopniu zaangażowane są w obrót towarami niebezpiecznymi.

Więcej informacji odnośnie świadczonych usług znajdziecie Państwo z zakładce Oferta.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu i współpracy.

O nas

Założycielem firmy jest Anna Witkowska, doradca ds. transportu drogowego towarów niebezpiecznych, starszy inspektor BHP, wieloletni praktyk-logistyk w dziedzinie transportu drogowego, lotniczego i morskiego. Członek Stowarzyszenia do spraw Transportu Towarów Niebezpiecznych.

Doświadczenia nabyte podczas pracy pozwoliły wykształcić i zdobyć:

  • dobrą znajomość zagadnień transportowych popartą kilkunastolentnim doświadczeniem zawodowym w działach transportu i logistyki dużych korporacji i mniejszych firm
  • kilkulenią praktyczną obsługę przesyłek niebezpiecznych w transporcie drogowym, lotniczym i morskim
  • szkolenia z zakresu DGR i ADR zakończone uzyskaniem odpowiednich Certyfikatów
  • autorski program prowadzenia szkoleń i prezentacji

Kto potrzebuje doradcy ADR

Zgodnie z przepisami umowy ADR (1.8.3.1) oraz art. 15 Ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych, każde przedsiębiorstwo, które dokonuje przewozu towarów niebezpiecznych oraz związanych z nim czynności pakowania, załadunku, napełniania lub rozładunku, powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa (DGSA - Dangerous Goods Safety Adviser) w transporcie towarów niebezpiecznych odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniom związanym z tym transportem.

Wyznaczenie doradcy może odbyć się w formie umowy o współpracy, umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług lub w innych dozwolonych przez przepisy prawa formach.

Ważne !

Od 2011 roku Umowa ADR, obliguje do przeprowadzania cyklicznych szkoleń dla osób, których obowiązki dotyczą przewozów ADR również w ilościach ograniczonych. Osoby te powinny zostać przeszkolone stosownie do odpowiedzialności i ich obowiązków. Szkolenie dla tych osób ma zapewnić pracodawca, który wystepuje w charakterze jednego z uczestników przewozu, tj. nadawcy, przewoźnika, odbiorcy, załadowcy, pakującego, napełniajacego, operatora kontenera-cysterny/cysterny przenośnej lub rozładowcy.

Szkolenie może przeprowadzić doradca ds. bezpieczeństwa w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych, który następnie wystawia uczestnikom szkolenia stosowne zaświadczenia.